විමසීම්: 071 635 1084

අදම ලියාපදිංචි වන්න
වට පිට කලා විස්තර නොමිලයේ ගෙන්වා ගන්න

සොයන්න

අංගය

ලඟපාත

නගරය
කණගාටුයි!
මෙම ප්‍රදේශයට අදාලව දින 90ක් ඇතුලත
කලා අංග නොමැත

ලඟදීම

Banku Weeraya
ලයනල් වෙන්ඩ්ට්, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Deseeya Thunseeya
ලයනල් වෙන්ඩ්ට්, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Thunsiya Hata Eka
ලුම්බිණි රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Bhathiya and Santhush Studio Live
බණ්ඩාරණායක අණුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, කොළඹ
ඇමතුම්
-
රු. 3000 ප්‍රවේශපත්‍ර සීමිත සංඛ්‍යාවක්, අංක 64, 2 වන මහල, වැලිකඩ ප්‍ලාසා, රාජගිරිය හි අැති kala.lk ප්‍රධාන කාර්‍යාලයෙන් පැමිණ හෝ 011 288 6549 අංකයට දුරකතන අැමතුමක් දී නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. ...
Manamalaya
නෙමෙල් මාලිනී පුංචි තියටර්, බොරැල්ල
ඇමතුම්
-
...
Nathuwa Bari Minihek
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Hankithi Dahathuna
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Rookada Rajje
බද්දේගම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ගාල්ල
ඇමතුම්
-
...
Wellawahum
YMBA ශාලාව, බොරැල්ල
ඇමතුම්
-
...
Sil Gath Billo
ටවර් රඟහල - මරදාන, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Sokari
හින්දු රඟහල, මහනුවර
ඇමතුම්
-
...
Kelani Palama
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Bak maha akunu
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Girikuta Kashyapa
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Apahu Harenna Ba
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Handa Nihanda
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
0773786492
ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ නවතම නාට්‍ය නිර්මාණය වන "හඬ නිහඬ" ජුනි මස 4 වන සෙනසුරාදා සවස 6.30 ට බ්‍රිතාන්‍ය ජ්‍යාතන්තර පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී වේදිකා ගතවේ....
Mara Horu
ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහල, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Handa Nihanda
බිෂොප් විදළ්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරය, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Punchi Wessa
බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික නිකේතනය (නාඩා), කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
Aluth Horek One Sri Lanka Stage Drama
බිශොප් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරය, කොළඹ
ඇමතුම්
-
...
next